Top Frequency

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Werkwijze particulier

Werkwijze


Het eerste contact met drive-in Top Frequency zal meestel telefonisch zijn. Als korte globale informatie is uitgewisseld en - het belangrijkste - de datum nog vrij is, zal een afspraak gemaakt worden voor een persoonlijk gesprek.
Wilt u contact opnemen met drive-in Top Frequency, klik dan op de knop contact voor de contactinformatie.


Persoonlijk gesprek

Veelal zal drive-in Top Frequency bij u op bezoek komen voor het persoonlijke gesprek.
Dit gesprek is vrijblijvend en dient om uw wensen voor het feest en de mogelijkheden van drive-in Top Frequency door te spreken.

Onder andere de volgende onderwerpen zullen hierbij aan de orde komen: soort feest, duur, locatie, muziekkeuze, extra wensen en kosten.
Uit dit gesprek zal blijken of drive-in Top Frequency het feest muzikaal zal verzorgen. Als om enige reden uw wensen niet aansluiten bij onze mogelijkheden, dan zijn er geen verplichtingen of kosten.

U ontvangt na dit gesprek een te ondertekenen overeenkomst. Hiermee ligt vast wat onze en uw verplichtingen zijn. Zodra wij deze getekende overeenkomst en de aanbetaling hebben ontvangen, is de afspraak definitief.
Gewoonlijk zullen wij enkele dagen voor het feest nog contact opnemen om te vragen of er nog wensen of kleine wijzigingen zijn.


Feest

Ruim een uur voor aanvang van het feest zal de apparatuur worden opgebouwd en ingesteld. Als u de locatie ook gebruikt voor bijvoorbeeld een diner voorafgaand aan het feest, dan kan ook eerder worden opgebouwd (hier kunnen wel extra kosten aan verbonden zijn).
Gedurende de avond zal zoveel mogelijk voldaan worden aan uw verzoeken inzake muziek, waarbij ook ruimte zal zijn voor verzoekjes van uw gasten.

Voor informatie over verlichting, muziek en geluid klikt u op de knop informatie bovenaan.

Na afloop

Een uur na afloop van het feest is gewoonlijk niet meer te zien dat er een drive-in heeft gestaan.
Indien de volledige kosten voor het feest nog niet zijn voldaan, dan worden deze onmiddellijk na afloop contant afgerekend.

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu